Кооперативен съюз- БЕНА
 :
Начало | english version
       


 [ : ]  За нас
 [ : ]  Качество
 [ : ]  Продукти
 [ : ]  Контакти
 [ : ]  Новини
 [ : ]  Онлайн
 [ : ]  Анкетна карта


търси в сайта

сграда КС Бена мк

Кооперативен съюз “ БЕНА” е правоприемник на Стопанско Обединение ” Безалкохолни Напитки и Минерални Води” , създадено през 1974 година. В края на 1990г. обединението се преобразува в Кооперативен Съюз.

>>
Сертификационно лого IQA-ISO9001:2000

Нашият екип е нашето най-голямо предимство.Той е изграден от ерудирани и опитни професионалисти-инженер-технолози, химици, търговски специалисти и финансисти, които са утвърдени експерти със сериозен практически опит по своята специалност. Мениджърите се развиват непрекъснато и поддържат своята компетентност в съответствие с наложените бизнес модели и най-напредничавите идеи на съвременното управление.

>>
лаборатория КС Бена

Кооперативен съюз " БЕНА" предлага 7 продуктови групи с гарантирано качеството съгласно действуващата нормативна уредба и Наредба № 8/16.04.2002г. на МЗ.

>>
преговори КС Бена

www.bena-bg.com

>>

Добре дошли в интернет сайта на КС БенаЗА ВАШЕТО ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО-аромати и консумативи

>>

  Тук може  да получите информация по всички  интересуващи Ви въпроси, като:

>>

Система за Управление на Качеството      съгласно ISO  9001 : 2000

>>

 
 © 2005-2017 MAKSOFT NET
 Кооперативен съюз- БЕНА
MAKSOFT NET: